Homework 1/10

Ordningstal

första- the first – 1st

andra- the second- 2nd

tredje- the third- 3rd

fjärde- the fourth- 4th

femte- the fifth- 5th

sjätte- the sixth- 6th

sjunde- the seventh- 7th

åttonde- the eighth- 8th

nionde- the ninth- 9th

tionde- the tenth- 10th

elfte- the eleventh- 11th

tolfte- the twelfth- 12th

trettonde- the thirteenth- 13th

fjortonde- the fourteenth- 14th

femtonde- the fiftheenth- 15th

sextonde- the sixteenth-16th

sjuttonde- the seventeenth-17th

artonde- the eighteenth- 18th

nittonde- the nineteenth-19th

tjugonde- the twetieth- 20th

/Marina

Homework for wednesday 24/9

Homework for next Wednesday (2014-09-24)

 

Learn the expressions by heart and how to spell them. You must know how and when to use them. Look at the video to learn more about them.

 

http://www.funenglishgames.com/videos/vocabulary/commonenglishexpressions.html

 

These are the expressions:

 

  1. Twenty four seven (24/7) – dygnet runt

 

  1. Get the ball rolling – sätta bollen i rullning/ starta upp

 

  1. Take it easy – ta det lugnt

 

  1. Sleep on it – sova på saken

 

  1. I´m broke – jag är pank

 

  1. Sharp (the meeting is at 7 o´clock sharp) – prick

 

  1. Like the back of my hand – känna som sin egen fick/känna till något väldigt väl.

 

  1. Give me a hand – ge mig ett handtag

 

  1. In ages (I haven´t seen him in ages) – jag har inte sett honom på evigheter

 

10. Sick and tired -. Less/trött

 

/Marina

minidagbok

Svenskaläxa minidagbok. 6a.

Du ska skriva en minidagbok om en dag på helgen, alltså lördag eller söndag. Du ska beskriva vad som händer från morgonen till kvällen med text och bild. Skriv kortfattat och enkelt. De tre bilder som du väljer ska anspela på delar av texten.

Det ska inte vara något privat i text eller bild som du vill hålla för dig själv, men ändå vara personligt.

En sådan text kan se väldigt olika ut, eftersom man gör olika saker men också för att man uppmärksammar olika saker. Du behöver inte skriva om varje steg du tar utan försök hitta ett antal saker som ändå täcker in din dag.

Exempel på hur en minidagbok skulle kunna vara:

Vaknade vid sju
Av en lastbil på gatan
Trött.

Åt frukost vid nio
Tänkte på om jag skulle orka träningen
Under stolen låg hunden
Han hoppades på mat.

Efter frukosten
Kändes träningen enklare
Jag sprang till bussen.

Och så vidare.

Era minidagböcker får ni mejla till mig tillsammans med era foton. Allas ska läggas ut på bloggen. Därför ska inga foton vara på personer eller inifrån någons hem. Närbilder på enskilda saker kan gå bra. Uppgiften ska mejlas in senast onsdag 25/9.

Prov historia, böndernas vardagsliv.

På torsdag 25/9 är det prov på böndernas vardagsliv. Följande frågor kommer.

1 Skriv allt du vet om böndernas arbetssituation under 1600-talet.
Vad arbetade de med, vilka deltog, hur påverkade arbetet hur de mådde?

2 Vilka likheter eller skillnader kan du hitta till dagens arbetssituation.

3 Sverige är ett kallt land. Hur klarade man värmen inomhus på 1600-talet?

4 Jämför med idag

5 Hur gjorde man för att hålla sig ren?

6 På lördagskvällen och på kyrkbacken kunde folk träffas. Beskriv vad som hände på dessa tider/platser.

7 Ge förslag på dagens kyrkbacke och hur den skiljer sig från 1600-talets kyrkbacke.

I´ve got mail, glosor till 26 maj

I´ve got mail =jag har fått mejl

playground=skolgård; lekplats

guy=kille

Norwegian=norsk;norska(språket)

last night=i går kväll

us=oss

sent (av send)=skickade (att skicka)

have a crush on=vara småkär i

cute=söt

Norway=Norge

monkey=apa

feet (one foot)=fötter (en fot)

jealous=svartsjuk

by the way=förresten

handsome=snygg (om killar)

come off it=lägg av